Dosya Yükleniyor. Lütfen Bekleyiniz...Facebook
Twitter
Başa Dön

Türkiye'yi anlama kılavuzu

18 Eylül 2012 , Salı 13:08
Türkiye'yi anlama kılavuzu

Reklam

  • Televizyon
  • Radyo
  • Gazete & dergi
  • Mobil araçlar
  • İnternet

Anlamlandırmak

H esap verebilirlik günümüz pazarlama dünyasının belkemiğini oluşturuyor. Rekabet yoğunlaşır, bütçeler büyürken pazarlamanın hesap verebilirliği, buna bağlı olarak da mecranın

etkinliği güncel ve önemli konular...

Ürün - marka seçimine mecranın etkisi ve mecrada yayınlanan reklamlara yönelik ilgi Ipsos KMG’nin Türkiye’yi Anlama Kılavuzu – 2012 verileri arasında yer alıyor.Bunlar diğer sayısal ölçüt ve birimlerin yanında önemli hesap verebilirlik unsurlarıdır. Sosyo-ekonomik gruplar ve cinsiyet bazında kırımlı sunulmuş olan verilere baktığımızda;

Tüm sosyo-ekonomik gruplarda, marka seçimine yardımcı olmak bakımından öne çıkan mecranın gazete olduğunu görüyoruz. Reklam yatırımlarından aslan payını alan mecra televizyon iken, Türkiye’yi Anlama Kılavuzu’nda basının marka seçimindeki etkisinin öne çıkması dikkat çekiyor.

Rating vd. ölçümler yeterli midir, markalar medya planlama süreçlerini daha öte tüketici araştırmalarıyla desteklemeli midir? Tüm bunlar veriler ışığında irdelenmesi gereken sağlıklı sorulardır.

Tüm sosyo-ekonomik gruplarda ve tüm mecralarda ne uygun ne de değil yanıtının en yüksek oranda verildiğini görüyoruz. Tüketicinin bu yanıtı verirken, ne bileyim? duruma bakar! bazen yardımcı olur, bazen de olmaz! gibi ifadelerden hangisini kastettiğini sorgulamak yararlı olacaktır. Mecranın ürün ve marka seçimine etkisinde, cinsiyetin öne çıkan bir faktör olmadığını görüyoruz. Türk insanının, kadını ve erkeğiyle, medyaya yönelik ortak bir tavır taşıdığını anlıyoruz.

Hangi mecranın ilgiyle incelendiği konusundaki yanıtlara baktığımızda, eve gelen broşürlerle gazete eklerinin kitle iletişim araçlarındaki reklamlardan daha fazla ilgiye mazhar olduğu kanısına varabiliriz. Oysa bu yanıt, muhtemelen, broşür ve eklerin muhteva içermesi, daha fazla süre ayırarak inceleme gerektirmesine bağlıdır.

Kıssadan hisse; verinin mutlak değerinin ötesine geçmek, merak etmek, öte sorular sormak hesap verebilirliğin gereğidir.

Ayşegül Molu

Reklamcılar Derneği ve Reklamcılık

Vakfı Genel Müdürü

Bilgi Üniversitesi AdSchool

Program Direktörü

  • Ürün - marka seçimlerinde TV reklamlarından etkilenme

Peki, reklamlar konusundaki tutumlarımız nasıl? Burada öncelikle ürün ve marka seçiminde televizyondaki reklamlardan etkilenme oranının kadınlarda daha yüksek olduğunu görüyoruz. Kadınların %41’i TV reklamlarından etkilenirken bu oran erkeklerde %36 olarak tespit ediliyor.

“TV reklamları ürün ve marka seçimime yardımcı olur” diyenlerin oranının DE SES grubunda diğerlerine göre nispeten daha düşük olduğu görülüyor.

Sosyal statü azaldıkça, ürün ve marka seçiminde gazete ve dergilerdeki reklamlardan etkilenme oranı da düşüyor. Bu oran AB grubunda %39, C1 grubunda %40, C2 grubunda %39 ve DE grubunda %37.

Ürün ve marka seçimlerinde gazete ve dergi reklamlarından etkilenenlerin oranı AB grubunda %45, C1 grubunda %44, C2 grubunda %42 ve DE grubunda %38.

  • Ürün - marka seçimlerinde radyo reklamlarından etkilenme

Öte yandan ürün ve marka seçiminde radyolardaki reklamlardan etkilenme oranının diğer kanallara göre daha düşük olduğu gözleniyor. Bununla birlikte, C2 SES grubu, radyodaki reklamlardan ürün ve marka seçiminde en çok yararlanan kesim olarak tespit ediliyor. Bu oran AB grubunda %25, C1 grubunda %27, C2 grubunda %29 ve DE grubunda %26.

  • Ürün - marka seçimlerinde mobil reklamlarından etkilenme

Toplumun %28’i mobil reklamların ürün ve marka seçimlerine yardımcı olduğunu söylüyor. Ancak mobil cihaz kullanımının daha yaygın olduğu AB SES grubunda cep telefonuna gelen reklâm içerikli mesajların etkili olma oranı diğerlerine göre daha düşük (%26). Bu oran C1'de %29, C2'de %28 ve DE'de %28.

  • TV reklamlarını ilgiyle izliyorum

TV reklamlarını ilgiyle izleyenlerin oranı %26 iken bu oran kadınlarda (%28) erkeklere göre (%23) daha yüksek. 14-17 yaş grubu da televizyon reklamlarını ilgiyle izleyenlerin en yoğun olduğu kesim (%32). 14 - 17 yaş aralığının %32'si, 18 - 24 yaş aralığının %28'i, 25 - 34 yaş aralığının %27'si, 35 - 44 yaş aralığının %23'ü ve 45 yaş üstündekilerin %24'ü bu fikre katılıyor.

  • Eve gelen ürün broşürlerini inceliyorum

Kadınların %61’i evlerine gelen ürün broşürlerini ilgiyle incelerken, erkeklerin %46'sı broşürleri inceliyor. Gazetelerle birlikte ek olarak verilen alışveriş eklerini inceleme oranı da kadınlarda erkeklere kıyasla daha yüksek. Kadınlarda bu oran %47 olurken erkeklerde %37.

Yasal Uyarı: halklailiskiler.com sitesinde yayınlanan yazılı ve görsel içeriğin tüm hakları halklailiskiler.com'a aittir. Kaynak gösterilse dahi herhangi bir içeriğin tamamı izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alınan içeriğin bir bölümü halklailiskiler.com’a link verilerek kullanılabilir.
Medya
PDF
Yorumlar
kısmer / 1 Aralık 2019 , Pazar 15:24
kıvırcık saçlıyım ve 3 ablamın saçıda kıvırcık
1.93 / 14 Ekim 2017 , Cumartesi 00:50
15 yaşındayım 1.93 üm boy olayı doğru
Yorum Yazın