Dosya Yükleniyor. Lütfen Bekleyiniz...Facebook
Twitter
Başa Dön

KVKK ve Çerez Politikası

Değerli Ziyaretçimiz;

 

halklailiskiler.com hukuka ve yasalara, kamunun, iş ortaklarının ve üçüncü kişilerin fikri sınai haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı benimsemiştir.

halklailiskiler.com, üyelerinin ve kullanıcılarının oluşturdukları içerik bakımından 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele edilmesi Hakkında Kanun”da tanımlanan “yer sağlayıcı”; kendi ürettiği içeriklerle ilgili olarak ise “içerik sağlayıcı” olarak hizmet vermektedir.

Halklailiskiler.com’un kullanıcılarının ve üyelerinin oluşturduğu içeriklerin hukuka aykırı olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü yoktur, bu nedenle hukuka aykırı içerikler ile 3. Kişilerin haklarının ihlal edildiği düşünülen içeriklerde “UYAR ve KALDIR” yöntemini benimsemiştir.

 

Kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz;

Aşağıda belirttiğimiz ve tarafımıza sağladığınız kişisel verilerinizin her koşulda; duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin hukuki ilişkilerimiz kapsamında,

 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Kişisel Verilerle ilgili Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.
 • Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Usul Ve Esasları Hakkında Tebliği’nin 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:

 • Yazılı ve imzalı olarak elden
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile

Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 

KULLANIM ŞARTLARI VE GİZLİLİK /

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Sayın Kullanıcı, www.halklailiskiler.com ve mobil açılımına hoş geldiniz.

“Kullanım Şartları ve Gizlilik / Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ” siz değerli kullanıcılarımıza web sitemizde ve uygulamamızda yer alan bilgi ve hizmetlerin sağlanmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir.

Kullanıcı/Kullanıcılar: Kişisel verilerini, web sitesinde ve uygulamada yer alan iletişim formlarının talep ettiği bilgileri kendi açık rızaları ile vererek web sitesine ve uygulamaya üye olan veya kişisel verilerini vermeden sadece siteyi ve uygulamayı ziyaret eden gerçek kişileri,

Web Sitesi: http://www.halklailiskiler.com  adresinde yer alan web sitesini ve mobil versiyonunu

FSEK: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu,

5651 Sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’u,

6769 Sayılı Kanun: Sınai Mülkiyet Kanunu’nu

ifade eder.

KULLANIM ŞARTLARI

KULLANIM ŞARTLARI, ERİŞİM, RİSK VE SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI, IP ADRESLERİ VE COOKİELER (ÇEREZLER)

1. Web sitesi, mobil uygulama ve bu platformlardaki tüm dokümanlar halklailiskiler.com mülkiyetindedir. Bu dokümanlar, online sisteminde görülmesi için gerekli olması hali haricinde kopyalanamaz ve yeniden üretilemez. Yukarıda belirtilenden bağımsız olarak, web sitesinin ve mobil uygulamanın sayfalarının yazıcı çıktısını kişisel kullanımınız için alabilirsiniz. Yukarıda belirtilen genel prensipten bağımsız olarak web sitesinden ve mobilden wallpaper, screen saver ve diğer programlarını indirme imkanını verebilir. Web sitesi ve mobil uygulamada yer alan dokümanlar ile ilgili fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikteki her türlü kullanım sonrasında ortaya çıkabilecek yasal sorumluluklar kullanıcıya aittir.

2. Web sitesi veya mobil uygulama ile link oluşturmak isterseniz, linkimiz halklailiskiler.com

3. web sitesinin ve mobil uygulamanın virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, web sitesine ve mobil uygulamasına giriş yapması nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

4. Web sitesinde ve mobil uygulamada yer alan her türlü fiyat, bilgi, resim, açıklama ve haber (kısaca "bilgi") sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı hiçbir şekilde web sitesinde ve mobil uygulamada yer alan "bilgi"lerin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Kullanıcı, bilgileri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir enformasyonu başka kaynaklardan almak zorundadır. web sitesinde ve mobil uygulamada yayınlanan bilgilerin güncel olmaması nedeniyle halklailiskiler.com’un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

5. halklailiskiler.com kendi takdirinde olmak üzere web sitesinin ve mobil uygulamanın içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve web sitesinde ve mobil uygulamada kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. web sitesinin ve mobil uygulamanın hatasız olması için her türlü tedbir almış olmakla birlikte, web sitesinde ve mobil uygulamada mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedir.

6. Resmi makamlardan kullanıcıya yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya kullanıcının halklailiskiler.com sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, halklailiskiler.com, kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

halklailiskiler.com web sitesi ve mobil uygulama ile sahip olduğu tüm alt sitelerinin ve diğer bilgi sistemlerinin güvenliğini sağlamak kendisinin sorumluluğundadır. Ticari amaçlı, iyi niyetli ya da başka bir amaçla, web siteleri ve diğer bilgi teknolojileri sistemlerinde bulunabilecek zafiyetlerin tespitine yönelik taramalar ve tespit edilebilecek zafiyetlerin suiistimal edilerek sistemlere zarar verilmesi, bilgi sızdırma vb. faaliyetler hukuka aykırı ve yasa dışıdır. Bu gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi durumunda 5651 sayılı Kanun uyarınca yaptırım uygulanabilir. Bu gibi girişimlerde bulunulması halinde, yapılan saldırının tipi, saldırı zamanı, saldırgana ilişkin yasa kapsamında toplanan verilerle birlikte hukuki süreç başlatma ve süreç sonucunda  cezası ya da hapis cezasına varacak cezaları talep etme hakkını saklı tutar.

7. Bazı durumlarda, şahsınıza özel olmayan bilgiler toplanabilir. Bu tip bilgilere örnek olarak kullandığınız internet tarayıcısının türü, işletim sisteminiz, web sitemize ve/ veya mobil uygulamamıza linkle ya da ilanla ulaştığınız sitenin ve/veya mobil uygulamanın domain ismi verilebilir.

8. Web sitesini ve uygulamayı ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza bilgi konulabilir. Bu bilgi, çerez (“cookie") formatında ya da benzeri türden dosyada olacaktır ve bize birkaç yönden yardımcı olacaktır.

Çerezler, elektronik ticaret platformlarına nereden ve hangi cihazlardan bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandığınızın tespiti de dahil olmak üzere; web sitesini/mobil uygulamayı/mobil siteyi nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.

Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanılmaktadır. Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır.

Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect

10. 5846 Sayılı Kanun ve 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Dikkat Edilecek Hususlar

Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesi ve mobil uygulama üzerinde bir başka web sitesine, uygulamaya veya içeriğe erişim imkanı tanıyan link'ler bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin halklailiskiler.com ile ilgili olmadığını, siteleri ve uygulamaları herhangi bir şekilde desteklemediğini veya içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve bu sitelerde ve/ veya uygulamalarda yer alan içeriklerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu sitelerin, uygulamaların ve/veya içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından, sitenin ve uygulamanın kullanım şartlarını okumamış veya okumuş ancak bunlara uygun davranmamış olmaları sebebiyle uğramış olduğu maddi veya manevi, müsbet veya menfi ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan halklailiskiler.com  veya ona bağlı herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını, sitede ve/veya uygulamada yer alan bilgilerin doğruluğu ve/veya yeterliliğinin halklailiskiler.com tarafından garanti edilmediğini kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesi ve mobil uygulama üzerinde halklailiskiler.com veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair bir materyal bulunabileceğini, bu materyallerle ilgili olarak 6769 sayılı Kanun’un düzenlediği yasal haklara sahip olduğunu, bunların kurumun izni olmadan kopyalanamayacağını, değiştirilemeyeceğini, çoğaltılamayacağını, yayınlanamayacağını, satılamayacağını veya kullandırılamayacağını veya bunlara müdahale edilemeyeceğini kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcı/Kullanıcılar, halklailiskiler.com web sitesine, mobil uygulamaya ait sayfaların bir başka web sitesinde ve/veya uygulamada herhangi bir şekilde yer almasından veya web sitesine ve/veya mobil uygulamaya üçüncü kişiler veya ziyaretçiler tarafından yapılabilecek herhangi bir içerik yüklemesinden dolayı elde edilecek bilgilerin kullanımından veya internetin genel uygulamalar çerçevesinde kullanımı dolayısıyla sorumluluk doğurmayan herhangi bir içerikten halklailiskiler.com veya ona bağlı veya onun bağlı olduğu herhangi bir şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

11. halklailiskiler.com, web sitesinde ve mobil uygulamada yer alan Kullanım Şartları’nın herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

12. İşbu “Kullanım Şartları” metni Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. Burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilaf iddia veya talep olduğu takdirde, İstanbul (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacaktır.

13. Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesine ve mobil uygulamaya girmeden önce yukarıda yer alan “Kullanım Şartları”nı okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını gayrıkabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

GİZLİLİK / KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

A. Giriş

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması süreçleri için işbu Aydınlatma Metni ve Şirket bünyesindeki yazılı Politikalar ile yönetilen süreç ve hedeflenen; nezdimizde kayıtları tutulan ilgili kişilerin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere mevzuata uygun biçimde işlenmesi ve korunmasıdır.

B. Tanımlar

İşbu Aydınlatma Metninde içerik aksini gerektirmedikçe:

Açık Rıza:

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza,

Kişisel Veri:

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi (örn. Ad-soyad, TCKN, e-posta, adresi, telefon, doğum tarihi, kredi kartı numarası, banka hesap numarası – Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir).

Kişisel Veri Sahibi:

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Kişisel Verilerin İşlenmesi:

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,

Özel Nitelikli Kişisel Veri:

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler,

Veri Sorumlusu:

Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi,

anlamına gelmektedir.

C. Veri Sorumlusunun Kimliği

Halklailiskiler.com kişilerin temel hak ve özgürlüklerine son derece önem vermekte olup, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili gerçek kişilere ilişkin tüm kişisel verilerin 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“ KVKK”) ile uyumlu işlenmesine, gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasına en yüksek hassasiyeti göstermektedir.

D. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Kimlik bilgileri: Adınız ve soyadınız, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız.

İletişim Bilgileri: E-posta adresiniz, telefon numaranız, bize iletişim için bildirmiş olmanız durumunda yerleşim adresiniz, sosyal medya hesap iletişim bilgileriniz de dahil olmak üzere halklailiskiler.com a iletmiş olduğunuz her türlü iletişim bilgileriniz.

Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi bilgisi.

Talep/Şikâyet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi: Kişilerin satın almış olduğu hizmete ilişkin web sitesi, mobil aplikasyon, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikâyet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar.

Pazarlama Verisi: Ürün veya hizmetlerimize ilişkin tercihleriniz veya geçmişteki deneyimleriniz, anketler, çerez kayıtları, kampanya bilgileri, verdiğiniz ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar sosyal medya kullanıcı bilgileri.

Görsel ve İşitsel Veriler: Görsel ve işitsel veriler.

Hukuki İşlem ve Uyum Verileri: Adli ve idari kurumlardan talep edilen belge/bilgiler, halklailiskiler.com’a  karşı ve/veya halklailiskiler.com tarafından başlatılan adli süreçler (örneğin, davalar ve soruşturma dosyaları) ve idari/adli süreçlere ilişkin veriler.

E. Kişisel Verilerinizi Hangi Veri İşleme Şartına Dayalı Olarak ve Nasıl Topluyoruz? Ne Amaçlarla Kullanıyoruz?

Kişisel verileriniz internet sitelerimiz, mobil uygulamalarımız ve buralarda yer alan iletişim, rezervasyon ve diğer talep formlarımız üzerinden ve benzeri (“Dijital Kanallar”) ve (iv) sosyal medya hesaplarımız (“Sosyal Medya Kanalları”) vasıtasıyla toplanabilmektedir.

1. Ürün ve Hizmetlerimizin Siz Müşterilerimize Sağlanması

Halklailiskiler.com tarafından; internet sitesi veya mobil uygulamalara üyeliğe bağlı hizmetleri sağlayabilmemiz amacıyla kimlik, iletişim, ürün ve hizmet verilerinizi KVKK m.5/2/c yer alan bir sözleşmenin kurulması ve gereğinin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak işleyebilmektedir.

2. Ürün ve Hizmet Geliştirme Faaliyetleri

Etkinliğimizi arttırmak, siz müşterilerimizi daha iyi anlamak ve hizmetlerimizi devamlı iyileştirmek için siz müşterilerimizin kişisel verilerinize saygı çerçevesinde, dengeli ve ölçülü olmak kaydıyla KVKK m.5/2/f’de belirtilen meşru menfaatlerimize ilişkin hukuki sebep çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Özellikle, sizlere sunduğumuz hizmetler hakkında sürekli daha iyi kalite standartlarını yakalamak adına ölçme ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirmekteyiz, bu bağlamda müşteri ilişkileri, şikâyet yönetimi, servis hizmetleri gibi alanlardaki bilgileri kullanarak genel raporlar ve ölçümler oluşturmaktayız. Sizlerin tercihleri, alışkanlıkları ve geri bildirimleri ışığında ürün ve servislerimizi özelleştirmekte, yenilemekte ve müşterilerimize en uygun şekilde yeniden tasarlamaktayız (Açık rızanız olmadan size özel ürünler oluşturup sizlere yönelik tanıtım gerçekleştirmiyoruz.). Aynı şekilde, dijital ve sosyal medya kanallarından gelen taleplerinizin yönetimi konusunda kişisel verileriniz kullanmaktayız, öte yandan bu bilgiler açık rızanız olmadan pazarlama ve ileti gönderimi için kullanılmamaktadır.

3. Pazarlama Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi ve Müşteri Memnuniyetinin Sağlanması

Pazarlama sistemini belirlemek, istatistiki bilgiler üretmek, kullanıcı profili oluşturma, tekilleştirme yapmak, veri tabanı oluşturarak listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, tüm kanallardan gelecek teklif, bilgi ve geri aranma talepleriniz için sizlere sunduğununuz iletişim kanallarından ulaşabilmemiz, kullanıcı-potansiyel kullanıcı yönetimi, üyelik işlemleri süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, kampanya, promosyon, yarışma, sadakat programı ve çekiliş gibi pazarlama faaliyetlerinde kullanabilmek, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve etkinlik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, size özel teklifler oluşturmak, Dijital Kanallar ve Sosyal Medya Kanallarında reklam, tanıtım, pazarlama aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, talebiniz doğrultusunda irtibata geçilerek, talep edilen ürün veya hizmetle ilgili olarak her türlü iletişim ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi, kişiselleştirilmiş reklamcılık uygulamalarını (Beğeni ve tercihlerinize uygun olarak, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kişisel olarak size uygun reklam, tanıtım, satış, pazarlama, etkinlik yönetimi, bilgilendirme, promosyon, kampanya bildirimi, veri zenginleştirme, çapraz cihaz hedefleme, veri yönetim platformları, sosyal medya platformları ve arama motorları aracılığıyla reklam gösterimi) gerçekleştirmek amaçları ile kimlik, iletişim, pazarlama, ürün ve hizmetlerinizi KVKK m 5/1'de yer alan açık rızanızı sağlamanız hukuki sebebine dayalı olarak işleyebilmektedir.

Her durumda, sizlerden açık rızanızı talep ettiğimiz alanlarda (tüm kanallar için), açık rızanın kapsamı ve amacı konusunda özelleştirilmiş metinler sunmakta ve işleme faaliyetlerimizi bununla sınırlı tutmaktayız.

F. Kişisel Verileriniz Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşılabiliriz?

Bazı hallerde, kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmamız gerekebilmektedir. Bu bağlamda,

 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz adına mali süreçler ile ilgili olarak ilgili kamu kurumlarıyla ve mali danışmanlarımızla, tüketici mevzuatlarından kaynaklanan yükümlülükler nedeniyle teknik destek aldığımız hizmet sağlayıcılarıyla;
 • Meşru menfaatimiz kapsamında hizmet tedarik ettiğimiz danışmanlar ve diğer teknik hizmet sağlayıcılarla ve bağlı ortaklıklarıyla ve teknik destek sağlayan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla
 • Açık rızanız bulunması halinde , Şirketimiz tarafından sunulan mal ve hizmetlerin sağlanması, içepazarlama, kampanya, etkinlik ve kişiselleştirilmiş reklam faaliyetleri başta olmak üzere açık rızanız ile ilgili iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, kişisel verilerinizin, bu hizmetlerin sunulabilmesi amacıyla çalıştığımız yurtiçi ve/veya yurtdışındaki üçüncü taraflar, veri işleyen araştırma, tanıtım ve danışmanlık hizmeti veren firmalar ile paylaşabilmekteyiz .

G. Kişisel Verileriniz Konusundaki Haklarınız Nelerdir?

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi kimliğinizi tevsik edici bilgi/belgelerle birlikte;

- Yazılı olarak bir dilekçe ile şirket adresimize iletebilir,

- Şirketimizin web sitesinde kayıtlı Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine KEP adresinizden elektronik posta gönderebilir,

- Güvenli elektronik imza ya da şirketimize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı elektronik posta adresinizden info@halklailiskiler.com adresine mail atabilirsiniz. Başvurunuz “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” “Başvuru Usulü” başlıklı 5.maddesi 2.fıkrasına uygun olarak yapılmalıdır. Şirketimiz tarafından başvurunuz değerlendirilerek, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıt verilecektir.

 Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kullanım/kullanıcılar web sitesi üzerinde ortak kullanımda olan kişiler doğru ve kullanımda olan web sitesi üzerinde satın alınacaktır.

K. Gizlilik/Kişisel Verilerin İşlenmesi İlişkin Aydınlatma Metni'nde değiştirilmeler

işbu “Kullanım Şartları ve Gizlilik/Kişisel Verilerin İşlenmesiyle İlişkin Aydınlatma Metni” ile her zaman işbirliği yapmak. Bu Şart'a karşı, savaşmaları yeni “Kullanım ve Kişisel Verilerin İşleyişi” www.halklailiskiler.com ile durdurulmasıyla mümkün olabilir. İşbu “Kullanım Şartları ve Gizlilik/ Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma” daki geleceğinden memnun olmak için, sizi bilgilendirmek için gelecek.

 

 

ÇEREZLER

Çerezler Vasıtası ile Toplanan Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme

Birçok web sitesi gibi, halklailiskiler.com sitesinde de ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, trafik analizi gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamak amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.

Çerez (“Cookie”) Nedir?

Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayara, akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlara kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.

 

Hangi tür çerezleri kullanıyoruz?

Kullanım ömrüne göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin web sitesini terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler değişen sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalmaktadır.

Kullanım amaçlarına göre, Site’de kesinlikle gerekli olan çerezler, analitik çerezler, işlevsellik çerezleri ve hedefleme/reklam çerezleri kullanılabilmektedir.

3.şahısların kullandığı ler arasında ise pazarlama çalışmalarına dönük, reklam, sosyal medya çalışmalarına bağlı çerezler bulunmaktadır. Bunlar, Google analytics, facebook, Twitter gibi sitelerin kullandıkları çerezlerdir. Kullanıcıyı tanımak, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak, trafiği görebilmek, kullanıcı ziyaretlerini görebilmek içindir.

 

Çerezleri nasıl yönetebilir veya silebilirsiniz?

Çerezleri, tarayıcınız buna imkan sunuyorsa tarayıcı ayarlarını düzenleyerek yönetebilirsiniz. :Bu şekilde tüm çerezleri reddedebilir, sabit diskinize bir çerez kaydedilmeden önce uyarılabilir, sadece belirlediğiniz internet sitelerinin çerezlerini kabul edebilir, önceden kabul ettiğiniz çerezleri devre dışı bırakabilir ya da silebilirsiniz. Ancak bu durumda, halklailiskiler.com’da yer alan fonksiyonların bir kısmını kullanamayabilir ve eksik kullanabilirsiniz. Çerez politikamızı, size herhangi bir bildirimde bulunmaksızın güncelleyebiliriz.