Facebook
Twitter
Başa Dön

Global Alliance - Stockholm Anlaşması

18 Haziran 2011 , Cumartesi 12:00
Global Alliance - Stockholm Anlaşması

BU ANLAŞMA HER BİR KITADAKİ HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM YÖNETİMİ SEKTÖRÜ LİDERLERİ ARASINDA YAPILAN İŞBİRLİĞİNİN BİR ÜRÜNÜ OLUP 15 HAZİRAN 2010 TARİHİNDE İSVEÇ’İN STOCKHOLM ŞEHRİNDEKİ DÜNYA HALKLA İLİŞKİLER FORUM’UNDA ONAYLANMIŞTIR.

Stockholm Anlaşmasına ait bu son versiyon Ylva Skoogh (İsveç), Gary McCormick (ABD) ve Toni Muzi Falconi’nin (İtalya) yer aldığı Global Alliance Yazı Kurulu tarafından yazılmıştır.

STOCKHOLM – 15 HAZİRAN 2010 – 14:00  

B İ R İ N C İ B Ö L Ü M

STOCKHOLM ANLAŞMASI

(SON VERSİYON– HAZİRAN 2010)

Stockholm Anlaşması kurumsal başarıda Halkla İlişkilerin ve İletişim Yönetiminin merkezi görevini arttırıp onaylar ve buradaki ilkelerin sürdürülebilir bir zeminde uygulanması ve bunların hem meslek içerisinde hem de yönetime ve diğer ilgili paydaş gruplarına onaylanması için Halkla İlişkiler Uzmanları (dernekler, müdürler, danışmanlar, eğitimciler, araştırmacılar ve öğrenciler) tarafından yapılmış bir EYLEM ÇAĞRISIDIR.

İ K İ N C İ B Ö L Ü M

Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminin Değeri

Sürdürülebilirlik

Kuruluşun sürdürülebilirliği bugünün taleplerinin geleceğin ihtiyaçlarını karşılama becerisiyle ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlar temelinde dengelenmesine bağlıdır.

İletişimsel kuruluş sürdürülebilirliği, kendi sürdürülebilirlik politikalarının ekonomik, sosyal ve çevresel “üçlü alt çizgi” boyunca başarılmasına çalışmak ve bunu sürekli rapor etmek suretiyle rekabetçi konumunu iyileştirmeye yönelik bir dönüşüm fırsatı şeklinde yorumlayarak liderliği üstlenir.

Halkla ilişkiler ve iletişim yönetimi uzmanları:

 • Temel paydaşları kuruluşun sürdürülebilirlik politikalarına ve programlarına katar
 • Kuruluşa ve topluma fayda getiren sağlıklı ekonomik, sosyal ve çevresel taahhütler için toplumun beklentilerini yorumlar.
 • Düzenli olarak, şeffaf ve güvenilir biçimde rapor edilmesi gereken bilgileri saptamak için paydaşların katılımını sağlar.
 • Mali, sosyal, ekonomik ve çevresel konularda sürekli ve bütünleşik raporlamayı sağlamaya yönelik çabaları teşvik eder ve destekler.  

Yönetim

Paydaş yönetim modeli çerçevesinde işleyen bütün kuruluşlar kendi liderlerine (yönetim kurulu üyeleri ve seçilmiş görevliler) paydaş ilişkisi politikalarına karar vermekten ve bunları uygulamaktan doğrudan sorumlu olacak şekilde yetki verir.

İletişimsel kuruluşta ekonomik sosyal, çevresel ve yasal gelişmelerin yanında, paydaşların beklentileri de zamanında bilinmeli ve anlaşılmalıdır.

Böylece kuruluşun yönelimini, hareketini ve iletişimini etkileyebilecek fırsatlar ve riskler hemen saptanıp ele alınabilir.

Halkla ilişkiler ve iletişim yönetimi uzmanları:

 • Kurumsal değerlerin, ilkelerin, stratejilerin, politikaların ve süreçlerin tanımlanmasına katkıda bulunur.
 • Sosyal ağları, araştırma becerilerini ve araçlarını kullanarak, karar vermeden önce paydaşların ve toplumun beklentilerini yorumlar.
 • Şeffaflığı, güvenilir davranışı, gerçek ve doğrulanabilir temsili arttırıp kuruluşun “işleyiş ruhsatı”nın devamını sağlayarak paydaş ilişkilerinin etkili biçimde yönetilmesine yönelik doğru zamanlı analizler yapar ve öneriler sunar.
 • Kuruluşun sezmesine, uyum sağlamasına ve tepki vermesine ortam oluşturan açık sistem içinde dahili bir dinleme kültürü oluşturur.

Yönetim

Günümüzün hızlı ve global rekabete dayalı ağ toplumunda, bir kuruluşun kararlarının niteliği ve etkinliği bu kararların uygulanma zamanına giderek daha çok bağlı hale gelmektedir.

İletişimsel kuruluşun temelini oluşturan ilkeye göre paydaşların meşru kaygılarına duyarlı ve daha geniş ölçekteki toplumsal beklentilerle dengede olmak bir kuruluşun çıkarınadır

Bu da, stratejik ve işletimsel kararlar öncesi, dinlemeye öncelik vermeyi gerektirir.

Halkla ilişkiler ve iletişim yönetimi uzmanları:

 • Kuruluşu genel anlamda iki yönlü iletişim becerileri hakkında bilgilendirir ve biçimlendirir.
 • Kuruluşun ürünlerinin/hizmetlerinin ve paydaşlarla ilişkilerinin değerini duyurarak mali, yasal, ilişkisel ve işletimsel sermayesini oluşturur, pekiştirir ve geliştirir.
 • Kurumsal sorunların çözümüne katılır ve özellikle paydaş ilişkileri üzerinde çalışanlara yol gösterir.

Yasal Uyarı: halklailiskiler.com sitesinde yayınlanan yazılı ve görsel içeriğin tüm hakları halklailiskiler.com'a aittir. Kaynak gösterilse dahi herhangi bir içeriğin tamamı izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alınan içeriğin bir bölümü halklailiskiler.com’a link verilerek kullanılabilir.
Medya
PDF
Yorum Yazın