Dosya Yükleniyor. Lütfen Bekleyiniz...Facebook
Twitter
Başa Dön
İTİBAR DÜNYASI

PETER PAN

19 Eylül 2017 , Salı 12:07
PETER PAN
nuranaksu@zennadanismanlik.com

“Biri dışında, bütün çocuklar büyür ve büyüyeceklerini erken yaşta öğrenirler”
İtibar "değerleri" merkeze alarak, paydaşların beklentilerinin doğru ve etik ilkelerle yönetilmesidir. Cümle içinde dile getirilmesi çok kolay olan bu ifade dünyanın en zor işlerinden biridir ve farkında olsalar da olmasalar da yönetimlerin asli işidir, .İşte bu noktada paydaşları çok iyi tanımak gerekir. Son dönemde hep bahsettiğimiz konulardan biri, paydaşları çok iyi tanımak ve segment kavramının içini doldurmak gerektiği. Big data artık zorunluluk, small data ise fark yaratmak sürecinde devreye giriyor..
İşte small data verilerinden biri; PETER PAN’ler karşınızda..

Dünya klasiklerinden biri olan Peter Pan’in ismi son senelerde kitapla ilgili yorumlarla değil yeni bir jenerasyonun/ kuşağın doğuşu üzerine dile gelmeye başladı.

Aslında Peter Pan bir sendrom/ kompleksi olarak ilk defa 1983’te duyuluyor. Dan Kiley isimli bir psikanalist tarafından bulunan sendrom; büyüme korkusu olan çocuklarda ve olgun oldukları halde sosyal açıdan çocuk gibi davranan insanlarda görülen davranış bozukluklarına verilen ad olarak literatüre giriyor.
Son senelerde ise 25-40 yaş arası yetişkinlerin, sorumluluktan kaçma, klasik yetişkin davranışlarını göstermeme eğilimleri, bu sendromla da özdeşleştirilerek 25-40 yaş arasındakler için Peter Pan kuşağı olarak tanımlandı. Büyümekten, sorumluluktan kaçan erkek yetişkinler için kullanılmaya başlanan bu tanımlama, son birkaç senedir kadınlar için de geçerli hale gelmeye başladı. Sorumluluk duygusu ve kendisinden beklenen klasikleri yapma görevini mükemmel şekilde yapan kadınların son senelerde bu sorumluluklardan uzaklaşma eğilimi göstermesiyle artık Peter Pan sendromu her iki cins için de kullanılmaya başlandı. Özellikle pazarlama stratejilerinde Peter Pan Pazarı gibi kavramlarla karşılaşmaya başladık.

Büyümek istemeyen, Peter Pan’lerin hem ülkemizde hem dünyada hızla arttığı belirtiliyor. Bugünkü Peter Pan’lerin 2000’li senelerden önce 25-40 arasında olanlara göre;
• daha geç yaşta evlenme,
• çocuk sahibi olmayı istememe ya da daha geç yaşta çocuk yapma,
• ev alma ya da yatırım yapma gibi isteklerde bulunmama,
• tek başına yaşama yerine aileyle (anne-baba) yaşama
vb davranış eğilimleri gösterdikleri belirtiliyor.

Pek çok araştırma ve makaleye göre Peter Pan kuşağının sadece ekonomik nedenlerden ötürü oluşmadığı belirtilmekte. Sosyolojik, psikolojik pek çok etkenle birlikte, dijital yaşamın başlaması ve değişen değerlerinde bu kuşağın oluşmasında çok önemli rol oynadığı ifade edilmekte.

Tüm dünyada, akademik ve bilimsel araştırmaların devam ettiği Peter Pan jenerasyonuyla ilgili çalışmalar devam ederken biz de bu ay ki araştırmamızda, Türkiye’deki Peter Pan jenerasyonunun yaşamlarını ve teknolojiye ilgilerini anlamak üzere sahaya çıktık.

ZENNA Kurumsal Marka Yönetim Araştırmaları ve Danışmanlık şirketi olarak,
• Dijital dünya kullanıcısı Türkiye halk geneli,
• 18 yaş ve üzeri bireylerle
• online görüşme yöntemi uygulanarak,
• 15-19 Haziran tarihlerinde
• toplam 600 kişiyle görüşülerek
• Bu kişilerin 340’ı Peter Pan kuşağını emsil eden 25-40 yaş aralığında  olmak üzere
araştırma dizayn edildi ve gerçekleştirildi.

Araştırma kurgusu 25-40 yaş arasındaki kadın ve erkeklerin davranışlarını incelemek üzere kurgulandı. Ancak 25-40 yaş arası Peter Pan’lerin gerçekten Türkiye genelinden ve diğer yaş gruplarından farklılaşıp farklılaşmadığını anlayabilmek üzere diğer yaş gruplarının sonuçları yorumlarda kontrol grubu verisi yapısında dahil edildi.

İlerleyen sayfalardaki görseller Peter Pan sonuçlarını gösteren 25-40 yaş arası 340 kişinin yanıtını ifade eden grafikler üzerinden verilmiştir.

Peter Pan’ler Anne Baba ile Yaşamayı Tercih Ediyor
Türkiye’de 25-40 yaş aralığındaki bireylerin %35’i bekar, %5’i boşanmış ve bu kişilerin %61’i aileleriyle birlikte yaşıyor. Daha genç yaş grubu olan 25-34 yaş grubumu bu oranı yükseltiyor diye incelediğimizde anlamlı fark olmadığı ile karşılaşıyoruz. 25-34 yaş grubunda aileyle yaşayanların oranının %%63, 35-45 yaş grubunda %58 olduğunu görüyoruz.

Çok uzaklaşamadan eve geri dönüyorlar
Evli olmayıp ailesiyle yaşayan Peter Pan’lerin %75’i ortalama 23 yaşındayken 3,5 sene civarında ailelerinden ayrı yaşadıklarını fakat daha sonra geri döndüklerini belirtmekteler. Daha önce ailelerinden ayrı yaşama kararlarını da 2 faktörün etkilediği görülmekte;
• Okul/ çalışmak için farklı şehre taşınmak
• Okul/ işyerinin ailesinin evine uzak olması
Eve geri dönme nedenlerinin başında büyük oranda “maddi olarak zorlanma” gelse de bu faktörü hemen hemen aynı oranlarda “ev işleri ile ilgilenememek (rahatlık arayışı)” ve “aile baskısı” takip etmekte.

Evlenmek yaşını yükseltiyorlar
Tüm dünyada ve Türkiye’de evlilik yaşı gitgide yükseliyor. Türkiye’de son 10 senenin istatistiklerine bakıldığında;  2006 senesinde kadınlar için 22.8, erkekler için 26.1 olan evlilik yaş ortalaması, 2016 senesinde kadınlar için 24, erkekler için 27.1 şeklinde yükselmiş. Önümüzdeki 10 sene içerisinde bu rakamın 1 yaş daha ilerleyeceği tahmin ediliyor.

Araştırma sonuçlarını incelediğimizde erkekler için ideal evlenme yaşı 28, kadınlar için 25 olarak ifade ediliyor. Bu rakamın TÜİK verilerine göre 1 yaş daha fazla ifade edilmesinde görüşülen kişilerin içinde DE SES grubunun yer almamasının da çok büyük etkisi olduğunu belirtebiliriz.

10 Peter Pan’den biri şuanda çalışmıyor
25-40 yaş grubunda yer alan bireylerin %70’i maaşlı çalıştıklarını belirtirken, %7’si kendi adına çalışmakta, %3’ü öğrenci, %7,5 ev kadını ve %10’unun da şuanda gelir getiren bir işi olmadığını görmekteyiz.

Aileye dönüş yaşanırken, arkadaşlardan uzaklaşıyorlar
18-24 yaş grubunda yer alan bireylerde her 2 kişiden biri arkadaşlarıyla tatile çıkmayı da tercih ederken bu oran 25-34 yaş grubunda %42, 35-40 yaş grubunda ise %35’in altına düşme eğilimi gösteriyor.

Sorunların çözümü eşler ve annelerde aranıyor
Peter Pan kuşağının kişisel bir sorun yaşadığında bu sorunu ilk paylaştıkları, eşleri, anneleri ve sonrasında yakın arkadaşları şeklinde sıralanıyor. Kişisel sorunların genelde babalarla paylaşılmadığı dikkat çekiyor.
Maddi bir sorun yaşandığında ise paylaşılan, ilk başvurulan adres “babalar” sonrasında “anneler” ve “kardeşler” şeklinde geliyor.

Peter Pan’in ilk yarı yaş bölümü diyebileceğimiz 25-34 yaş grubunda kişisel bir sorun yaşadıklarında diğer tüm yaş gruplarından anlamlı farkla ilk başvuracakları kişi anneleri olmakta. Bu durum 35-40 yaş aralığında önce “eş” sonra “anne” olurken 40’lı yaşlar sonrası anne ve kardeşlerin ön plana çıktığı görülmektedir.

Şuanı ya da geleceği değil, yakın geçmişi özlüyorlar
Her 2 Peter Pan’den biri 1999 öncesi yaşamak istediklerini belirtmektedir. Bu kişilerin %70’e yakını Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yılları ve sonrasında yaşamak istediklerini belirtmektedirler.

Canları sıkılınca ya sosyal medyada geziyorlar ya da film seyrediyorlar
Her ne kadar artık herkesin canı sıkıldığında ilk yaptıkları aktivitelerin başında sosyal medyada dolaşmak gelse de Peter Pan kuşağnda sosyal medyada zaman geçirme ve film seyretme oranı anlamlı olarak daha yüksektir. Ayrıca internette geçirilen süre 24 yaş altı ve 40 yaş üzerindekilere göre daha yüksek ve ortalama 3,7 saattir. Bu ortalama diğer yaş gruplarında 3.6 civarındadır.
Peter Pan erkeklerin %71’i sanal platformalardan arkadaş edindiklerini, %53’ü de ilişkiye dönen arkadaşlıkları olduğunu belirtmektedirler.

Whatsapp hayat kurtarır
18-24 yaş grubu için arkadalarla buluşma yerine whatsapp tercihinin ana nedeni “üşengeçlik” iken Peter Pan’ler için “farklı arkadaşlarla aynı anda iletişime geçebilmek” şeklinde belirtilmektedir.

Teknolojiyi seviyorlar ve sürekli yeni teknolojileri takip ediyorlar
Özellikle erkek Peter Pan’lerin teknolojiye oldukça meraklı olduğu ve teknolojik ürünler (TV, Cep telefonu, Bilgisayar vb.) ile ilgili yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip ettikleri farkedilmektedir.
Sahip oldukları teknolojik ürünlerin en başında akıllı telefon, bilgisayar, televizyon ve tablet gelmektedir. Ayrıca diğer yaş gruplarından farklı olarak Peter Pan’lerin fotoğraf makinesi sahipliği de daha yüksek orandadır.

10 Peter Pan’den biri tüketici kredisi çekerek teknolojik ürün alıyor
Sahip olunan ya da yenisini alırken satın alma aracı olarak en fazla kredi kartı kullanıldığı görülmektedir. Ancak erkek Peter Pan’lerin teknojiye olan tutkusu tüketici kredisi çekerekte olsa ilgili ürünü alacaklarını gösteriyor. 10 erkek Peter Pan’den biri tüketici kredisi çekerek istediği ürüne sahip olduğunu belirtiyor. Maddi zorluklar nedeniyle aileyle yaşamaya geri dönmeyi tercih etseler bile teknoloji söz konusu olduğunda Peter Pan’lerin para harcamaktan çekinmediklerini görüyoruz.
Son bir yılda satın alınan teknolojik aletler için ortalama 2.800TL harcandığını görmekteyiz.

Altından vazgeçilmiyor
Birikim yapıp yapmadıklarını sorduğumuz Peter Pan’lerin %16’sı birikim yapamadıklarını belirtirken, birikim yapanların 2 yatırım aracına odaklandıkları dikkat çekmektedir;
• TL mevduat hesabı
• Altın

 

Yasal Uyarı: halklailiskiler.com sitesinde yayınlanan yazılı ve görsel içeriğin tüm hakları halklailiskiler.com'a aittir. Kaynak gösterilse dahi herhangi bir içeriğin tamamı izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alınan içeriğin bir bölümü halklailiskiler.com’a link verilerek kullanılabilir.
Medya
SLAYT
Yorum Yazın

Yazarın Diğer Yazıları