Facebook
Twitter
Başa Dön
  • Anasayfa >
  • Türkiye dünyaya göre daha dindar

Türkiye dünyaya göre daha dindar

15 Nisan 2015 , Çarşamba 11:00
Türkiye dünyaya göre daha dindar
Türkiye halkası BAREM tarafından gerçekleştirilen WIN/ Gallup International Association 2014 Yılsonu Araştırma sonuçlarına göre dünyada her 10 kişiden 6’sı dindar olduğunu söylüyor. (Dünyanın %63’ü) Her 5 kişiden biri ise dindar olmadığını (%22) belirtirken her 10 kişiden 1’i (%11) kendisini ateist olarak tanımlıyor. Dünya genelinde kendini dindar olarak tanımlayan ülkelerin başında Taylan (%94) geliyor. En az dindar ülke ise Çin. Çin’in %31’i kendisini ateist olarak tanımlıyor. 
 
Peki Türkiye’de durum nasıl? Araştırma sektörünün önde gelen kuruluşlarından BAREM, çalışmanın Türkiye ayağını yürüttü. 12 ilde toplamda 1000 kişiyle CATI yöntemiyle yapılan araştırmanın sonuçlarına göre ülke nüfusun %79’u, dini vecibelerini yerine getirmekten bağımsız olarak, dindar olduğunu, %13’ü ise dindar olmadığını söyledi. Ateistlerin oranı ise %2.
 
Ortadoğu ve Afrika inançlı 
Dünya genelinde ise Afrika ve Ortadoğu'da 10 kişiden 8'i kendini dindar olarak tanımlarken, Doğu Avrupa ve Amerika'da her 10 kişiden 7'si ve Asya'da her 10 kişiden 6'sı kendini dindar olarak tanımlıyor. Batı Avrupa, Okyanusya ve Asya en fazla ateistin bulunduğu kıtalar. Batı Avrupa %14-Asya %14 ve Okyanusya %12.En dindar kıtalar Afrika (%86) ile MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) (%82.)
 
Tayland 1 numara 
Ülkeler açısından incelendiğinde ise en dindar ülke Tayland. Nüfusun %94'ü kendini dindar olarak tanımlıyor. Tayland’ı %93 ile Ermenistan, %93 ile Bangladeş, %93 Gürcistan, %93 Morocco, %92 Fiji, %91 ile Güney Afrika takip ediyor. Amerikalıların %56'sı, Rusların %70'i, İngilizlerin ise %70'i kendini dindar olarak ifade ediyor. 
 
Çin inanmıyor 
En az dindar ülke ise Çin. Çinlilerin %61'i kendini ateist olarak tanımlarken, %7'si dindar olduğunu söylüyor. Hong Kongluların %34'ü, Japonların %31'i ateist olarak tanımlıyor. Batı dünyasında ise en az dindar olduğunu söyleyenler %78 ile İsveçliler. 
 
Türkiye’de 35 yaşından sonra dindarlık artıyor
Araştırma verilerine yaş açısından bakıldığında dünyada 34 yaşın altındakiler kendini daha fazla dindar olarak tanımlıyor (%66). Türkiye’de ise trend tam tersi; dindarlık 35 yaşın üstünde artıyor. İstatistikler ise şöyle; 18-24 Yaş Grubu %76, 25-34 Yaş grubu % 77, 35-44 Yaş grubu %80, 45-54 Yaş grubu %84. 
 
Araştırma sonuçlarına göre dünya genelinde kadınlar erkeklere göre biraz daha dindarken Türkiye’de dindar olduğunu söyleyen kadın ve erkeklerin oranı aynı (%79). 
 
Çalışmayanlar daha dindar
Dünyada düşük ve orta gelirli kişiler, ortanın üstü ve yüksek gelirlilere göre daha dindar. Türkiye’de de benzer şekilde sosyoekonomik statü yükseldikçe dindarların oranı azalıyor. Eğitim durumuna göre dindarlık trendi dünyada ve Türkiye’de benzerlik gösteriyor. Eğitim arttıkça dindarların oranı azalıyor. (Ortaokul ve altı eğitim %87, lise mezunları %80, üniversite mezunları %70, master ve doktoralı kişiler %63.) Çalışma durumuna göre dindarlık Türkiye’de dünya genelinden oldukça farklı bir profil gösteriyor. Dünyada çalışmayanlar (öğrenciler, ev kadınları, emekliler) çalışan kesime göre daha dindar. (Ev kadınları % 89, çalışanlar % 79, emekliler %77, işsizler %72, öğrenciler %70. ) Dindar olduğunu söyleyenlerin oranı İstanbul’da %80, Ankara’da %77, İzmir’de %69, diğer illerde ise %81 oldu.    
 
Araştırmayla ilgili konuşan BAREM Genel Müdürü Hakan Döngel, “Türkiye, Dünya ortalamasının üzerinde dindar bir profile sahip. Gerek Dünyada gerekse Türkiye’de, sosyo ekonomik sınıf düzeyi azaldıkça, dindarlık seviyesi artmakta. Bu sonuçlar, insanların göreceli kötü yaşam şartlarında, din ile daha kuvvetli bağ kurduğunun göstergesi. Yine benzer şekilde gelişmiş batı ülkelerinde dindarlık oranı düşmektedir. Dünyada gençlerin daha dindar olması da, inanca olan özlemin göstergesidir“ dedi.
 


Yorum Yazın