Facebook
Twitter
Başa Dön

Tüketici güven endeksi 0,6 puan arttı

28 Mart 2012 , Çarşamba 13:11
Tüketici güven endeksi 0,6 puan arttı

Avrupa Komisyonu tarafından AB‟ye üye ve aday ülkelerin ekonomik konjonktürlerini takip etmek amacıyla yürütülen “İşyerleri ve Tüketici Araştırmaları Ortak Uyumlu AB Programı”nın “Tüketici Araştırması”nı Mayıs 2007'den bu yana Avrupa Komisyonu adına GfK Türkiye yürütmektedir. Araştırma Avrupa Komisyonu ve GfK Türkiye tarafından ortak olarak finanse edilmektedir.

Tüm AB üye ve adayı ülkelerde aynı denge yöntemi kullanılarak hesaplanan ve karşılaştırılabilir olan indikatörler her ayın son günü ilgili web sitesinde yayınlanmaktadır. Türkiye verileri belirli bir süre mevsimsel etkiler takip edildikten sonra yayınlanacaktır.
 

Türkiye tüketici güven endeksi
Ocak 2012'de 94,1 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi Şubat 2012'de 94,7 puan düzeyine yükselmiştir. Terör ve Uludere’de 35 kişinin ölümü Şubat ayında en çok belirtilen olaylar olmuştur.

Not: İlgili tabloyu ekteki PDF dosyasından inceleyebilirsiniz.
 

Tüketici güven endeksini oluşturan alt kalemler ve değişimler
Endeksin alt kalemlerine ve değişim oranlarına bakıldığında Şubat ayında gelecek 12 ay için
hanenin maddi durumuna yönelik beklenti 1,0 puan (%0,9) artarak 109,4 puana
yükselmiştir. Genel ekonomik duruma yönelik beklenti 3,1 puan (%2,6) artarak 121,4 puan
olarak kaydedilmiştir. İşsizlik oranının azalacağına yönelik beklenti 0,1 puan (%0,1)
azalarak 89,9 puan olarak gerçekleşmiştir. Tasarruf eğilimi ise 1,5 puan (%2,5) azalarak
58,0 olarak izlenmiştir.

Not: İlgili tabloyu ekteki PDF dosyasından inceleyebilirsiniz.


Avrupa ülkelerindeki tüketici güven endeksi
Tüm AB üye ve aday ülkelerde aynı sorular ve yöntem ile hesaplanan Tüketici Güven
Endeksi ülkeler arası karşılaştırma yapma imkânı tanımaktadır. Ocak 2012 ile
karşılaştırıldığında Şubat 2012‟de Avrupa Birliği Tüketici Güven Endeksi 1 puan artmıştır.
Ülkelere bakıldığında ise Almanya‟da 1, Bulgaristan‟da 3 ve İspanya‟da 5 puanlık düşüş
yaşanmış, İngiltere‟de 1, Fransa‟da 2 ve İtalya‟da 6 puanlık artış gözlemlenmiştir.

Not: İlgili tabloyu ekteki PDF dosyasından inceleyebilirsiniz.


Hesaplama Yöntemi

Tüketici Güven Endeksi denge yöntemine göre hesaplanmaktadır. Buna göre “hanenin maddi durumu”, “ülkenin genel ekonomik durumu”, “işsizlik oranı” ve “hane tasarrufları”na yönelik beklentilere ilişkin sorulara toplam cevap verenler arasında pozitif ve negatif cevap verenlerin yüzdelerinin farkı hesaplanmakta ve bu farka 100 eklenerek çıkan değerlerin aritmetik ortalaması alınmaktadır. Endeks 0‟dan 200‟e kadar değer aralığına sahiptir. Endeksin 100‟den büyük olması tüketici güveni açısından iyimser görüşte olanların oranının kötümser görüşte olanlardan fazla olmasını, endeksin 100‟den küçük olması tüketici güveni açısından kötümser görüşte olanların oranının iyimser görüşte olanlardan fazla olmasını ifade etmektedir.


Araştırmanın Künyesi
Avrupa Komisyonu adına yürütülen araştırmanın saha çalışması her ayın ilk iki haftasında 12 NUTS1 bölgesini temsil eden 26 ilin kentsel ve kırsal alanlarında 15 yaş üzeri toplam 1,100 kişi ile görüşülerek gerçekleştirilmektedir. Görüşmeler telefonla anket yöntemi ile yürütülmektedir. Her hanede tek kişi ile görüşülmekte ve görüşülen kişilerin yaş, cinsiyet ve eğitim açısından dağılımı Türkiye genelini temsil etmektedir.

Yasal Uyarı: halklailiskiler.com sitesinde yayınlanan yazılı ve görsel içeriğin tüm hakları halklailiskiler.com'a aittir. Kaynak gösterilse dahi herhangi bir içeriğin tamamı izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alınan içeriğin bir bölümü halklailiskiler.com’a link verilerek kullanılabilir.
Medya
PDF
Yorum Yazın