Dosya Yükleniyor. Lütfen Bekleyiniz...Facebook
Twitter
Başa Dön

Şimdi Gri Yakanın Dönemi!

10 Ocak 2024 , Çarşamba 11:02
Şimdi Gri Yakanın Dönemi!

Gri yaka çalışanlar uzmanlığıyla fark yaratıyor

 

Şimdi Gri Yakanın Dönemi!

 

İstihdamda dengelerin değiştiği son birkaç yılda öne çıkan yeni bir yaka kavramı var:

 Gri Yaka. Emek yoğun işlerde nitelikli eleman ihtiyacının her geçen gün fazlalaşması uzmanlaşmaya olan talebi de artırdı. Üretim ekonomisinin gücüyle özellikle sanayi, enerji, inşaat, lojistik ve tarım gibi sektörlerde kendini göstermeye başlayan Gri Yakalılar, 2024 yılında çalışma hayatının yeni yıldızı olurken maaşlarıyla da fark yaratacak.

 

Pandemiyle birlikte hayatımıza giren yeni çalışma kavramları ve öne çıkan meslekler konusunda bilgi veren Yenibiriş Yönetici Ortağı Uğur Karaboğa, artık emek yoğun işlerde her ne kadar kas gücü olsa da çıktı üretme konusunda fayda ortaya koyan insanların değer kazandığı bir çalışma ortamının yaşandığını kaydetti. Tam da bu noktada çalışma hayatında yeni bir yaka kavramının doğduğuna dikkat çeken Uğur Karaboğa, buna da gri alandan esinlenerek Gri Yaka adı verildiğini açıkladı. Uğur Karaboğa pozisyondan çok; tecrübesi ve bilgisiyle üretime katkı sağlayan ve aynı zamanda icraata geçiren profesyonel emekçilere Gri Yakalılar adı verildiğini ve günümüzde sanayi, enerji, lojistik ve tarım gibi sektörlerde yarattıkları değerin farkındalığının arttığını vurguladı.

 

Griliğin nedeni nitelikli iş gücü

İş dünyasının günümüzde nitelikli iş gücü ile ilgili çok reel bir beklenti içerisinde olduğunu anımsatan Uğur Karaboğa, “Bugün özellikle pandemi süreci ve sonrasında global çapta önemli bir tedarik zinciri krizi yaşandı. Üretim hatlarında yaşanan ciddi problemler ister istemez insanların yaka renklerinden ziyade; üretimde, lojistikte, erişimde kim faydalı ise onun ön plana çıktığı bir dönemi ortaya çıkardı. Biz de buna nitelikli iş gücü demeye başladık. Aslında bu çalışma hayatındaki griliğin en önemli sebeplerinden birini oluşturuyor” dedi.

 

Bilgi üreten ve icraata geçiren profesyonel emekçiler

Günümüzde artık bazı meslek gruplarını beyaz ya da mavi yaka olarak sınıflandırmanın mümkün olmadığını açıklayan Uğur Karaboğa, “Bugüne kadar bazı meslek grupları vardı ki; biz bunları ne mavi ne de beyaz yaka olarak tanımlayabiliyorduk. Bu kişiler üretim hattında çok faydalı insanlar. Özellikle endüstri meslek liseleri ve ön lisans mezunu olan teknik elemanlar ya da yıllar içinde teknik olarak tecrübe sahibi olan bu çalışanlar için artık bir tabir kullanma, yeni bir renklendirme ihtiyacı oluşmaya başladı. Buna da gri alandan esinlenerek Gri Yaka adını vermeye başladık” dedi. Gri Yakanın bilgiyi üreten ve aynı zamanda icraata geçiren profesyonel emekçilere verilen yeni bir isim olduğunu açıklayan Uğur Karaboğa, “Eskiden beyaz yaka dediğimizde ofislerde, plazalarda çalışan, beyaz gömleğini giyen insan grubunu, eski Türk filmlerinde de çok rastladığımız fabrikalarda, tarlalarda asgari ücretle çalışanlar grubuna da mavi yakalı derdik. Gri yakalıdan kastımız ise bir pozisyonlamadan çok üretim hattında kritik görevlerde yer alan kişiler. Belirli bir alanda ‘alaylı’ olarak tabir edebileceğimiz, uzun yıllar mesleğinde tecrübe sahibi olan teknik personel de gri yaka olarak ifade edilebilir. Buna kule vinç operatörü de fabrikada teknik resim yapan kişi de veya elektrik teknisyeni, şantiye operatörleri de dahil.” açıklamasında bulundu.

 

Tarım sektöründe bile renk griye dönmeye başladı

2023 yılında özellikle beyaz yaka ve mavi yaka arasındaki ücretlerde daralmayı konuştuklarını kaydeden Uğur Karaboğa, “Çünkü artık yaka renginin bir önemi kalmamaya başlamıştı. Orada emek yoğun işlerde kas gücü de olsa, çıktı üretme konusunda fayda ortaya koyan insanların daha da değer kazandığı bir noktaya gelmiştik. Artık buna bir anlam kazandırmaya başladık. O yüzden Gri Yaka ismini rahatlıkla telaffuz edebiliyoruz. Önümüzdeki dönemlerde bu renkteki yaka kavramını daha da fazla kullanacağımızı düşünüyoruz. Nitelikleri yüksek bu çalışanların bazen teknolojinin önemli alanlarında çalışan bilgi teknolojileri uzmanları kadar maaş aldıklarını da göreceğiz” açıklamasında bulundu. 

 Yorum Yazın