Dosya Yükleniyor. Lütfen Bekleyiniz...Facebook
Twitter
Başa Dön
  • Anasayfa >
  • Mobilyada sürdürülebilirlik ilkeleri belirlendi

Mobilyada sürdürülebilirlik ilkeleri belirlendi

4 Haziran 2024 , Salı 20:09
Mobilyada sürdürülebilirlik ilkeleri belirlendi

Mobilyada sürdürülebilirlik ilkeleri belirlendi

Sera gazı salınımındaki artış, bilinçsiz kaynak kullanımı ve çevre kirliliği, dünyayı büyük bir varoluşsal krizin eşiğine getirirken, sektörler geliştirdikleri sürdürülebilirlik eylem planlarıyla meydana gelen hasarları geri döndürmeye çalışıyor.  Mobilya Dernekleri Federasyonu – MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, Dünya Çevre Günü dolayısıyla hazırladıkları çevreci yaklaşımları ve planlamaları anlattı.

Ahmet Güleç, sekiz eylem alanı altında yapılması gereken çalışmaları topladıkları Sürdürülebilirlik Eylem Planını; “Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörlerinde malzemelerin yeşil dönüşüme uygun bir şekilde tedarik edilmesi, döngüsel ekonomi ilkelerinin benimsenmesi, eko tasarım modelinin uygulanması ve çevre dostu tasarımların teşvik edilmesi adımları, iklim değişikliğinin yol açtığı çevresel, sosyal ve ekonomik sorunların çözümüne katkı sağlayabilir” şeklinde özetledi.

 

12 milyar dolarlık üretim hacminin 5 milyar dolardan fazlasını ihraç eden, yüzde 80 yerlilik oranının yanı sıra ekonomiye ve istihdama katkısı ile dikkat çeken Türkiye Mobilya Sektörü, çevreci ilkelerle kendini çağın gerekliliklerine göre yenilemeye hazırlanıyor. MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, Dünya Çevre Günü kapsamında sektörün sürdürülebilirlik yaklaşım ve çalışmalarını anlattı.  “Mobilya sektörü olarak dünyamızın geleceğini önemsiyor, sektörümüzü sürdürülebilirlik odağında geliştirmeye özen gösteriyoruz” diyen Ahmet Güleç, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörlerinin ortak bir sürdürülebilirlik eylem planı hazırladığını söyledi. Sürdürülebilirlik Eylem Planı’nın; “Hammadde, Girdi ve Tedarikçiler”, “Üretim Süreci”, “Lojistik ve Depolama”, “Atık Yönetimi”, “Genel Yönetim”, “Eğitim ve İnsan Kaynakları, Standardizasyon ve Sertifikasyon Uygulamaları”, “Satış Pazarlama, Müşteri İlişkileri ve Satış Sonrası Hizmetler” ve “Dijitalleşme” olmak üzere 8 alandaki uygulamaları kapsadığını söyleyen Ahmet Güleç, “Çevreci çözümler artık kaçınılmaz bir gerçek. Dünyamızın geleceğini düşünmek zorundayız. Artık ülkeler sadece ürünlerin niteliğiyle değil, sürdürülebilirliğiyle de rekabet ediyorlar. Mobilya sektörü olarak biz de çağın şartlarına ayak uyduruyor, çevreci çözümler geliştirmeye özen gösteriyoruz” diye konuştu.

Mobilyada Sürdürülebilirlik İlkeleri

Sürdürülebilirlik eylem planındaki ana noktaları; “Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörlerinde malzemelerin yeşil dönüşüme uygun bir şekilde tedarik edilmesi, döngüsel ekonomi ilkelerinin benimsenmesi, eko tasarım modelinin uygulanması ve çevre dostu tasarımların teşvik edilmesi” olarak özetleyen Ahmet Güleç, sekiz başlık altında topladıkları sürdürülebilirlik adımlarıyla Avrupa Yeşil Mutabakatında çerçevesi çizilen çevresel, sosyal ve ekonomik parametrelere uyumu sağlayacaklarını kaydetti.

Ahmet Güleç, mobilya özelinde yapılabilecekleri kısaca şöyle maddelendirdi:

  • Mobilya sektöründe geri kazanılmış ahşap, bambu ve diğer yenilenebilir malzemelerin kullanımı,
  • Dayanıklılığa ve uzun ömürlülüğe öncelik veren tasarımların benimsenmesi,
  • Eko-tasarım modeline geçilmesi ve döngüsel ekonomi uygulamalarının benimsenmesi,
  • Yenilenebilir enerji kullanımı,
  • Atık su yönetimi,
  • Hem kâğıt hem de mobilya sektörü ile bağlantılı kereste ve diğer orman kaynaklarına yönelik olarak da sürdürülebilir ahşap tedariği ve sorumlu ormancılık uygulamalarında verimliliğin ek güncellemelerle artırılması. 

Sektörün Sürdürülebilirlik Başucu Kaynağı

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, mobilya sektörünün bütün dernek ve paydaşlarıyla paylaşılan Sürdürülebilirlik Eylem Planı’nın başucu kaynağı niteliği taşıdığını da dile getirerek konuşmasına şöyle devam etti: “Mobilya sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı, ara konferansları, anket çalışmaları ve firma görüşmelerinin yanı sıra BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 17’si, bu amaçların 169 alt başlığı ve 241 göstergesi ile Ticaret Bakanlığı ve TİM tarafından hazırlanan Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilirlik Eylem Planları referans alınarak oluşturuldu. Eylem planı çalışmalar ve gelişmeler ışığında sürekli güncellenecek ve uygulanması noktasında markalarla yakın iletişim içinde olunacak.” Mobilya sektörünün çevresel ayak izinin minimuma indirilmesi için eylem planındaki her planlamanın çok önemli olduğunu kaydeden Ahmet Güleç,Artık gelecek süreçte şirketler dayanıklılık ve uzun ömürlülüğe öncelik veren tasarımları benimsemeli. Bununla birlikte mobilya atıkları azaltılmalı. Özellikle kereste ve diğer orman kaynaklarına yönelik olarak sürdürülebilir ahşap tedariği ve sorumlu ormancılık uygulamaları yeni ek güncellemelerle daha verimli hale getirilmeli” diye konuştu.Yorum Yazın