Facebook
Twitter
Başa Dön

KONUMLANDIRMA

Marka Konumlandırması müşteri bazlı marka değeri kurulmasında çok önemli bir adımdır. Markalar ve müşteriler arasında bir disiplin teşkil eder. Stratejik markalaşma sürecinde hedef pazar, rakipler ve rakiplerle benzerlik ve farklılık noktalarını iyi tespit etmek gerekir. Marka bilgisi, marka farkındalığı ve marka imajı müşteri bazlı marka değeri kurulmasına katkıda bulunur. Bu süreç dahilinde tüketicinin zihninde yer edninmeye başlanır. Marka ve tüketici arasında sağlam bir köprü kurulması gerekir. konumlandırma markayı inşaa ederken izlenecek yol haritiasında en önemli unsurlardan biridir. Hedef kitlenizi belirledikten sonra sunduğunuz ürün ya da hizmeti;

  • Müşteri neden ürünü / hizmeti satın alsın,
  • Ürün/Hizmeti muadillerinde farklı kılan ne,
  • Tüketiciye nasıl bir değer sunuyor,
  • Tüketiciye sağladığı fayda ne,
  • Tüketicinin zihninde nasıl algılanmak istiyor?

gibi hayati soruları ön plana çıkarır. Markanıza oluştururken köklü olabilmeniz ve müşteri sadakati yaratabilmeniz için konumlandırma stratejilerinin iyi belirlenmesi gerekir. Markanıza ve kendinize sorduğunuz sorularla aslında tüketicinize nasıl bir kimlik sunacağınızı, tüketicinin o ürünü veya hizmeti aldığında ve kullandığında nasıl bir kimliğe bürüneceğini, öncesi, anı ve sonrasında neler hissedeceğini belirlemiş oluyorsunuz. Unutulmaması gerekiyor ki, konumlandırma tek başına işlerliği olan bir kavram değildir. Bütünleşik Pazarlama İletişiminin bir parçası olarak görüp, temeli doğru oluşturmak gerekir.