Dosya Yükleniyor. Lütfen Bekleyiniz...Facebook
Twitter
Başa Dön
  • Anasayfa >
  • İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni tanıyalım...

İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni tanıyalım...

14 Mayıs 2012 , Pazartesi 10:10
İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni tanıyalım...

İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevda Alankuş, hem iletişim fakültesini hem de halkla ilişkileri anlattı...

Prof. Dr. Sevda Alankuş; "Halkla ilişkiler kurumla, hedef kitleleri arasında karşılıklı anlayış ve iyiniyeti sağlamayı amaçlayan planlı ve sürekli çabalardır"

İletişim Fakülteniz hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Hangi bölümler yer alıyor?

Medya ve İletişim, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Sinema ve Digital Medya Bölümlerimiz var. Medya ve İletişim bölümü altında 4 opsiyondan birini seçebiliyor öğrenciler. Bunlar Habercilik, Sinema, Yayıncılık ve Medya Araştırmaları ve Yönetimi opsiyonları.

Türkiye'de iletişim fakültelerindeki eğitimler yeterli mi?

Genelleme yapmadan konuşmak gerek. Kanımca sektörden gelen şikayetleri giderecek ve iletişim teknolojileri alanındaki yönsemeleri gözeterek,  aralarında hamle yapanlar, ders programlarını ve alt yapılarını  yenileyerek davrananlar çoğaldı. 

Örneğin biz bölüm yapılarımızı ve ders programlarını bütünüyle gözden geçirdik, yeni bölüm açtık ve opsiyonlar oluşturduk. Çok geniş bir havuz içerisinden ders seçme imkanı sunarak, hem alanın interdisipliner ve sektörel yapısına uygun yöndeşmeye hem de yeni  uzmanlık becerileri edinmeye uygun hale getirdik. Ancak çok fazla iletişim fakültesi olması ve özellikle devlet üniversitelerinde kontenjan sayılarının sürekli artırılması, üniversite yerleştirmede uygulanan puan sistemi nedeniyle alanda okumaya istekli ve nitelikli öğrenci  alınamaması, diğer yandan YÖK'ün iletişim fakültelerinin yapılarında farklılaşmaya izin veren esnekliği yeterince tanımaması önemli sorun alanları.

Prof. Dr. Sevda Alankuş; "İletişim sektöründe yaratıcılık çok önemli"

İletişim fakültesinden mezun olan öğrenciler iş hayatında kendilerine yer bulabiliyorlar mı?

Türkiye'de iletişim sektörünün medya ayağının sorunları malum. Ama iletişim fakültelerinde okumak isteyenler ufuklarını geniş tutmalı ve bu alanda yaratcılılığın çok önemli olduğunu akıllarında tutmalı. Yaratıcılık derken sadece belirli bir ustalıktan ya da bilgi birikiminden sözetmiyorum, aynı zamanda sektörde yeni bir şey yapabilecek hayallere, bunun için gereken enerjiye, düşünceye sahip olmalarından sözediyorum. Çünkü yeni teknolojiler artık buna izin veriyor. Hemen köşe yazarı olamazsınız ama örneğin, söyleyecek ve söylediklerinizi okutacak birikiminiz varsa blog sahibi olabilirsiniz, bu da sizi sektöre bir yerden başlatır.

Yani özetle hem medya alanında hem de  PR ve reklamcılık alanında yaratcılık ile entelektüel birikimle ulaşılabilecek daha geniş bir ufuk olduğunu söyleyebilirim. . Bu şu anlama geliyor, öğrencilikleri sırasında çok aktif olanlar, iyi yerlerde staj yapanlar, yeni teknolojileri izleyip iyi kullanabilenler ve de Fakültelerinin kendilerine sunduğu imkanları en iyi şekilde kullanarak, en az yabancı dili çok iyi bilenler iş bulabilir ya da kendi işini kendi yaratabilir.

İletişim fakültenizin iş dünyası ile ortak projeleri var mı?

Evet, elbette. Örneğin halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümümüz, Reklamcılar Derneği ile birlikte ödül almış işlerin (Cannes; Kırmızı, vb.) sergisini okulumuzda ağırlıyoruz. Her yıl 3. sınıf öğrencilerimizle İstanbul'da geçirdiğimiz bir hafta boyunca reklam ajansı, halkla ilişkiler ajansı, digital ajans, medya planlama şirketleri, reklamveren, Reklamcılık Vakfı gibi alanımıza ait tüm sektörel birimlerle buluşmalar düzenliyor; onları mekanlarında ziyaret ediyoruz.

İzmir Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü (eski adı İzmir İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün) geliştirebileceği iletişim projeleri ile ilgili olarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 4'üncü sınıf öğrencileri kurumun İzmir'deki iletişim ihtiyaçlarını çerçevesinde çözümler üreten projeler yapıyorlar. Şapka çıkartacak işler yapmak üzere yola çıkmış bir öğrenci grubumuz var, kendilerıne "Şapka Takımı" diyorlar ve sahiden de öyle işler yapıyorlar. Son olarak Vodafone, IAB Türkiye işbirliği ile  "Sosyal Medya Uygarlığında Marka Yönetimi" başlıklı etkinliği düzenlediler.

Medya ve İletişim Bölümü öğrencilerimize gelince, onlar da, yaptığımız protokoller çerçevesinde İzmir'deki yerel basında, ya da ulusal basının İzmir temsilciliklerinde haftanın belirli günlerini geçiriyorlar, haberciliğin gündelik ritmine bütün bir yıl boyunca katılmış oluyorlar. Bu iki aylık zorunlu staj uygulamamıza ek olarak yapılan bir şey. Yanısıra yine aynı öğrencilerimiz, yerel medyaya haber servisinde bulunuyorlar. Her iki bölümümüzde verilen atölye çalışması temelli ders çerçevesinde, her hafta sektörden bir konuğumuz oluyor ve öğrencilerle atölye çalışması yapıyorlar.

Prof. Dr. Sevda Alankuş; "Fakültelerin ve sektörün karşılıklı önyargılarını arkada bırarak daha çok birlikte çalışmaları gerekiyor"

İletişim fakülteleri iş dünyasından, iletişim sektöründen neler bekliyor?

Eleman alımlarında öğrencilerimize öncelik vermelerini, staj dönemlerinde onlara sahiden bir şey öğrenebilmelerini sağlayacak şekilde yardımcı olunarak, iş sürecine katılmalarının sağlanması, ayrıca işe başladıklarında onlara yaratıclıklarını ortaya çıkarmalarını sağlayacak bir serbestinin sağlanmasını  bekliyoruz. Artık bence fakültelerin ve sektörün karşılıklı önyargılarını arkada bırakarak daha çok birlikte çalışmaları gerekiyor. 

Halkla ilişkilerin tanımını yapar mısınız?

Ben İngiliz Halkla İlişkiler Enstitüsü'nün : "halkla ilişkiler kurumla, hedef kitleleri arasında karşılıklı anlayış ve iyiniyeti sağlamayı amaçlayan planlı ve sürekli çabalardır" biçimindeki tanımını yola çıkılabilecek bir tanım olarak görüyorum. Kuşkusuz,  mesleğin sürekli yeniden tarif edilmesi gereken niteliğini içeren bunun gibi onlarca tanım yapılabilir, ancak buradaki karşılıklı anlayış yaratmaktan sözeden ilksel ve ilkesel vurgusu beğeniyorum.

Eklemek istedikleriniz...

Bir kez daha söyleyeyim, mezun profilimiz giderek değişiyor, kanımca sektör,  onlara eleman alımlarında artık daha fazla şans vermeli.


Medya
GALERİ

Yorum Yazın