Facebook
Twitter
Başa Dön
  • Anasayfa >
  • Gonca Karakaş 'Medya okuryazarlığı öğretmenliğine iletişim fakültesi mezunları taliptir'

Gonca Karakaş 'Medya okuryazarlığı öğretmenliğine iletişim fakültesi mezunları taliptir'

4 Şubat 2017 , Cumartesi 16:35
Gonca Karakaş 'Medya okuryazarlığı öğretmenliğine iletişim fakültesi mezunları taliptir'

Son günlerde iletişim sektöründe tartışmalara konu olan medya okuryazarlığı konusu hakkında Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gonca Karakaş'ın görüşlerini aldık.

'Türkiye Halkla İlişkiler Derneği  geçtiğimiz yıllarda, kamu sektöründe iletişim fakültesi mezunlarının kontenjan sayılarının artması ve iletişim fakültesi mezunlarının iş alanlarının genişletilmesine yönelik çok mücadele verdi ve vermeye devam etmektedir.

 İletişim Fakülteleri’nden mezun olan gençler, kamu sektöründe, iletişim fakültesi mezunlarının mesleğini icra edeceği alanlarda, yeterli derecede yer alamamaktadır.

Bilindiği üzere, Türkiye genelinde 80’e yakın iletişim fakültesi, ayrıca çok sayıda meslek yüksek okulu ve hatta meslek lisesi bulunmaktadır. Bu okullardan da yıl içinde binlerce öğrenci mesleğini yapmak üzere mezun olmaktadır. Bu da genç iletişimcilerin istihdamı konusunda ciddi sorunları beraberinde getiriyor.

Bugünlerde genç iletişimcilerden, Medya Okuryazarlığı dersinin formasyon sahibi iletişim fakülteleri mezunları tarafından verilmesine yönelik sıkça mailler alıyoruz. Medya okuryazarlığı konusu üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir mevzu. Bu dersi verecek eğitimcilerin iletişim disiplinleri konusunda yeterli bilgi düzeyine sahip iletişim fakültesi mezunu bireyler olmalarını son derece önemsiyoruz.  Çünkü, medya okuryazarlığı dersi; medyada verilen mesajların doğru algılanması, eleştirel bakış açısının geliştirilmesi, doğru ya da yanlış mesajları ayırt edebilmesi, manipüle edilip edilmediğinin farkına varılması ve bilinçli bireyler olmaları açısından okullarda okutulması gereken derslerin başında gelmektedir.

 4 yıl boyunca iletişim disiplinleri çerçevesinde uzmanlık sahibi olan iletişim fakülteleri mezunlarının, bu dersi vermeleri konusunda, yetkinliklerinin diğer bölümlerden mezun olan bireylerden daha ileride olduğu yadsınamaz bir gerçektir.

Nasıl ki halkla ilişkiler mezunu bir birey matematik ya da fizik bölümlerinde eğitimci olamıyorsa, iletişim disiplinlerine yönelik uzmanlık alanı içeren derslere de iletişim fakültesi mezunu bireyler dışında eğitimciler  kabul edilmemelidir.

 Ayrıca belirtmek isterim ki; sadece medya okuryazarlığı konusunda değil devletin çeşitli kademelerinde, nitelikli pozisyonlarında görev alabilecek yetkinliğe sahip genç meslektaşlarımızın tercih edilmesi sektörümüz açısından büyük önem taşımaktadır.  TÜHİD olarak, medya okuryazarlığı dersinin sadece iletişim fakültesinden mezun olan meslektaşlarımız tarafından verilmesine yönelik şartların doğru belirlenmesi için gerekli çalışmaların ilgili merciler tarafından yapılmasını bekliyoruz.'

 Yorum Yazın