Facebook
Twitter
Başa Dön
 • Anasayfa >
 • Genç SKH yenilikçileri “Fark Yaratan Bir Yeni Nesil” programı

Genç SKH yenilikçileri “Fark Yaratan Bir Yeni Nesil” programı

8 Temmuz 2019 , Pazartesi 16:26
Genç SKH yenilikçileri “Fark Yaratan Bir Yeni Nesil” programı

Programa Genel Bakış:

On aylık hızlandırılmış program boyunca UN Global Compact üyesi şirketlerden seçilen genç profesyoneller (“Yenilikçiler”):

 • Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SKH), iş kollarıyla alakalı yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde itici bir güç olarak kullanmak için yurtiçinden ve dünyadan girişimci genç profesyonellerle bağlantılar kuracak.
 • Gerçek hayatta karşılaştıkları sorunları konu alan, akran geribildirimleri, tartışma, mentörlük ve koçluk gibi bir dizi takım çalışması ve etkileşimli öğrenme yöntemi içeren etkinliklerde düşünce önderleri ile işbirliği yapacak.
 • Yeni teknolojiler, girişimler ve iş modelleri aracılığıyla SKH’lere ulaşmak için, farklı işlevlere sahip çalışanların yenilikçi çözümler geliştirebilir hale gelmesini sağlayacak örgütsel öğrenme becerileri kazanacak.

Programın Aşamaları:

Hazırlık: Programın amaç ve beklentilerinin belirlenmesi.

Başlangıç: SKH’ler ve Çığır Açan İnovasyona ilişkin temel kavramlar ve bunların günümüz iş dünyası sorunlarına nasıl yanıt verebileceğinin incelenmesi.

Sorun Tanımlama: Şirketlerde çözüm üretilecek belirli bir SKH sorununun tanımlanması

Çözüm Geliştirme: Projenin, fikirden somut bir çözüme dönüştürülmesi.

Çözüm Doğrulama ve Test Etme: Çözümün şirket içi ve dışı paydaşlar tarafından test edilmesi.

Kapanış: Katılımcıların programın sağladığı eğitim, beceri ve projeleri şirketlerinde çığır açan çözümlere dönüştürmesi.

Programın Faydaları:

Genç SKH Yenilikçileri Programı, şirketinizin en parlak genç yeteneklerini sadece sürdürülebilirlik çalışmalarınızı geliştirmek için değil, aynı zamanda inovasyonu teşvik etmek ve şirketiniz açısından potansiyel piyasa değeri taşıyan somut çözümler yaratmak için de harekete geçirecek şekilde tasarlanmıştır.

Katılımcılar için Faydalar

 • Eğitim ve gelişim kaynakları: Online ve yüz yüze çalışma toplantıları, vaka incelemeleri, şirket ziyaretleri ve forum tartışmalarını içeren kapsamlı bir eğitim programı.
 • Profesyonel deneyim: Başka iş birimleriyle bağlantılar kurma, şirket ve sektöre yönelik yenilikçi projelerde işbirliği yapma imkanı.
 • Eğitim, rehberlik ve birebir network oluşturma fırsatları: Dünyanın dört bir yanında sürdürülebilirlik ve yenilikçilik alanlarında çalışan en parlak zihinlerden bilgi alma ve onlarla iş ilişkileri kurma fırsatı.
 • Her kıtanın önde gelen şirketlerinde çalışan genç profesyonellerden oluşan küresel bir ağın parçası olma.

Şirket için Faydalar

 • İşbirliği, inovasyon ve bilgi paylaşımı yoluyla SKHlerin şirketinizin iş stratejisiyle bütünleştirilmesi sürecine ivme kazandırmak.
 • SKH’lere yönelik inovasyon kültürü yaratma ve programın somut çıktılarını küresel çapta sunma imkanı.
 • Çalışan memnuniyetini ve şirketin değerli yetenekleri için mesleki gelişim fırsatlarını artırma imkanı. Bu kapsamda:
  – Sürdürülebilirlik ve yıkıcı teknolojiler alanlarında düşünce önderleri ile en güncel konularda, nitelikli ve ilham verici çalışma toplantıları.
  – Program kapsamında mentörlük ve liderlik sağlama, inovasyon uzmanlarıyla işbirliği yapma ve en iyi uygulamaları paylaşma imkanı.
  – Öncü ve yenilikçi şirketlerin araç, kaynak ve uzmanlığından faydalanma.
 • Programa katılım sayesinde küresel ölçüde tanınırlık/bilinirlik kazanmak.

Programa katılım ücretlidir.

İletişim: info@globalcompactturkiye.org

 

 

Etiketler: halklailiskilercom


Yorum Yazın