Facebook
Twitter
Başa Dön
  • Anasayfa >
  • Eğlenceli online içerikler Türkiye’de televizyonun tahtını sarsıyor

Eğlenceli online içerikler Türkiye’de televizyonun tahtını sarsıyor

10 Ekim 2013 , Perşembe 15:01
Eğlenceli online içerikler Türkiye’de televizyonun tahtını sarsıyor
İletişim ve halkla ilişkiler ajansı Edelman tarafından 2006 yılından beri yapılan ve geçtiğimiz aylarda 2013 sonuçları yayınlanan Edelman Global Eğlence Araştırması’nda yer alan katılımcıların 3’te 2’si, eğlence odaklı online içerikleri seyretme ve paylaşmanın kendilerine global anlamda bir sosyalleşme boyutu kattığına inanıyor. Araştırma bulguları ayrıca, online eğlence tüketimindeki davranışsal farklılık ve benzerliklerin yanı sıra, sosyal medya etkileşimleri, online eğlence konusundaki trendler ve gelişmekte olan pazarlar ile gelişmiş pazarlar arasındaki farkları da ortaya koyuyor. Edelman ve Matter, Inc.’nin yönlendirmesiyle Edelman Berland tarafından düzenlenen ve bu sene 7’ncisi yapılan Edelman Global Eğlence Araştırmasının sonuçları bu yıl, Amerika ve İngiltere’ye ilaveten Brezilya, Çin, Almanya, Hindistan, Kore ve Türkiye’yi de kapsıyor.
 
 “Araştırmanın 2013 bulguları gösteriyor ki global olarak herkes, yaşadığı eğlence odaklı deneyimleri paylaşma eğilimi sergiliyor” diyor Edelman Batı Amerika Bölgesi, Kanada ve Latin Amerika Başkanı Gail Becker ve ekliyor: “Eğlence odaklı aktiviteler son zamanlarda, mobil ve internet bağlantısı sağlanan birden fazla cihaz aracılığıyla gerçekleşiyor.” “Bugün “visual-taintment” (görsel eğlence) olarak adlandırabileceğimiz bu yeni kültür, insanların paylaşımlarını artırdığı gibi, başkalarının görmelerini/duymalarını/izlemelerini engelleyen etkenleri de ortadan kaldırıyor – ki bu trend özellikle gelişmekte olan pazarlar açısından çok önemli bir gerçeği ortaya koyuyor.” 
 
Türkiye’deki internet kullanıcılarına tek bir cihaz yetmiyor 
Dünya genelinde özellikle de Brezilya, Çin, Hindistan, Türkiye ve Kore gibi gelişmekte olan ülkelerde insanlar, eğlence odaklı içeriklerle etkileşim sağlamak için aynı anda birden fazla alternatif kullanmak konusunda oldukça istekliler. 2013 yılında yapılan Edelman Global Eğlence Araştırması’nda yer alan her 10 katılımcıdan 7’si (%70), eğlence deneyimlerini zenginleştirmek üzere aynı anda birden fazla cihaz kullandıklarını söylüyor. Türkiye, aynı anda birden fazla cihaz kullanımı konusunda %71’lik bir oran ile ABD (%59), İngiltere (%62) ve Almanya’nın (%48) önünde yer alıyor. Araştırmaya, gelişmekte olan ülkelerden dahil olan katılımcılar, bir filmin ya da bir videonun silinmiş bölümleri, aktör/aktris biyografileri ve sahne arkası görüntüleri gibi ek içerikler eklemek konusunda oldukça aktifler (gelişmekte olan ülkelerde katılımcıların %76’sı, ABD ve İngiltere’de ise katılımcıların %60’ı). İlaveten,  gelişmekte olan ülkelerde %75’lik bir oranla her ne izleniyorsa hemen o anda etkileşim sağlanırken, bu oran ABD ve İngiltere’de %47’ye düşüyor.    
 
“Bugün insanlar artık eğlence odaklı içerikler aracılığıyla doyurucu deneyimler yaşamak istiyor” diyor Edelman Avrupa, Teknoloji Bölümü Yönetici Direktörü Jon Hargreaves ve ekliyor: “Gelişmekte olan ülkeler dikkat çekici içerik yaratımına ve ne zaman nerede isterlerse insanların bu içeriklerle etkileşim yaratmalarına imkan verecek bir eğlence dünyasına liderlik ediyorlar. PSY’nin ’Gangnam Style’ ı bu konuda harika bir örnek.”
 
Online Eğlence Global Bir Etkileşim Yaratıyor
Online videolar ve sosyal medya, araştırmada yer alan katılımcılara göre global bir etkileşim yaratmakta oldukça etkili. İnsanlara izledikleri içeriklere bağlı olarak kendilerini global anlamda çok daha sosyal ve etkileşim halinde hissedip hissetmedikleri sorulduğunda, araştırmada yer alan tüm katılımcıların 3’te 2’si (%67) bu soruya evet cevabını verdi. Özellikle Hindistan (%73), Çin (%72) ve Brezilya (%66) gibi ülkeler, sosyal medyayı kullanarak kendilerini global düzeyde daha fazla etkileşim halinde hissettiklerini dile getiriyor. Geçen yıl yapılan araştırmada da katılımcılar, global olarak yayılmış online videoları izlemek konusunda bir önceki seneye göre çok daha isteklilerdi. Gelişmekte olan ülkelerden araştırmaya dahil olan katılımcıların çoğunluğu ise (gelişmekte olan ülkelerde %60, ABD ve İngiltere’de %44), eğlence odaklı içerikleri kendi konuştukları dillerin dışında yabancı bir dil ile izlediklerini ya da dinlediklerini belirtmişlerdi.
 
Eğlence odaklı içerikler sosyal medyada kişisel içerikler kadar etkili
Edelman’ın spor, eğlence ve deneysel pazarlama birimi Matter, Inc. ayrıca, insanların eğlence odaklı içerikleri nasıl paylaştıklarını da araştırdı.  Katılımcıların büyük çoğunluğu eğlence odaklı içerikleri detaylarıyla birlikte kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmayı tercih ettiklerini ifade etti. Global olarak, sosyal medyayı kullanan insanlar arkadaşları ya da kendileri hakkında nasıl bilgi paylaşıyorlarsa, eğlence odaklı içerikler için de aynı oranda bilgi paylaşıyorlar. Gelişmekte olan ülkelerde katılımcıların %84’ü arkadaşları, %83’ü eğlence odaklı içerikler, %82’si ise kendileri hakkında bilgi paylaşımında bulunuyor.  Eğlence odaklı içerikler hakkında yorum yapma ve öneride bulunma gibi trendler ise %80’lik bir oran ile en çok gelişmekte olan ülkelerde ön plana çıkıyor.  Türkiye’de insanları eğlenceli bir içerik hakkında fikir beyan etmeye iten başlıca nedenler, %81 ile o içeriğin arkadaşları ve ailelerine faydalı olacağını düşünmeleri ya da %80 ile içeriği çok ilginç bulmaları şeklinde ortaya çıkıyor.
 
İnsanlar ayrıca, eğlence odaklı içeriklerle ilgili pozitif deneyimlerini negatif olanlara göre 5 kat daha fazla oranda paylaşma eğilimindeler. Global olarak, araştırmaya katılanların %20’si sosyal medyayı eğlenceli içerikler paylaşmak için kullanırken, sadece %4’ü o içeriği izlememeleri konusunda uyarı amaçlı kullanıyor. Eğlence odaklı içerik paylaşımında markalar, profesyoneller kadar etkili bir konuma sahip. Araştırmaya katılanların %56’sı, sevdikleri bir marka ya da ürün destekli eğlenceli içeriklere daha çok ilgi duyduklarını söylerken, profesyonellerden aldıkları pozitif yorumları dikkate aldıklarını söyleyenlerin oranı da %56 dolaylarında karşımıza çıkıyor. Türkiye’de de %64’e %63 şeklinde aynı eşitlik devam ediyor.
 
“Geleneksel paralı reklam modelleri bugünün markaları için artık yeterli değil” diyen Matter, Inc. Yönetici Direktörü Andy Marks şöyle devam ediyor: “Kendi eğlenceli içeriklerini üreten ya da eğlence odaklı içeriklerle özdeşleşen markalar, takipçileri ile çok daha fazla etkileşimde oluyorlar. Bu stratejiye bir de sosyal medya paylaşımları eklendiği zaman markalar, hedef kitlelerinin tutkularına hitap edebildikleri anlamlı bir zemin yaratabiliyor.”
 
Televizyon hala eğlencenin odak noktası
Araştırmaya katılan ülkelerin büyük çoğunluğu için televizyon, eğlenceli içerikler izlemek üzere hala ilk akla gelen elektronik cihaz olarak liderliğini koruyor, ancak laptop ve mobil cihazlar gün geçtikçe televizyona daha da yaklaşıyor. ABD, İngiltere, Hindistan, Brezilya ve Almanya, eğlenceli içerikler konusunda TV’nin hala liderliğini koruması hakkında birbirleri ile aynı sonuçları verirken (TV ilk sırada, ikinci sırada ise laptoplar var), Çin ve Kore’de ise mobil cihazlar ilk sırada yer alıyor. Türkiye’de eğlenceli içerikleri izleme konusunda ilk sırada masa üstü bilgisayarlar, ikinci sırada mobil cihazlar yer alırken, televizyon ise 3’üncü sıraya yerleşiyor. En çok hangi tür eğlenceli içeriklerin tercih edildiği sorulduğunda karşımıza çıkan tablo ise şu şekilde: ABD ve İngiltere’de en çok TV programları, Brezilya ve Çin’de online videolar, Kore’de mobil uygulamalar, Almanya’da filmler,  Hindistan ile Türkiye’de ise müzik ilk sırada yer alıyor. Türkiye’de müziği filmler ve sonrasında ise online videolar takip ediyor.
 
“Dijital eğlence denildiğinde ilk akla gelen elbette internet erişiminin başını çektiği teknolojik devrimler ve dijital arenada var olan paylaşım platformları. Türkiye, genç nüfusu ve yeni teknolojilere olan mükemmel adaptasyonu sayesinde Edelman Dijital Eğlence Araştırması’nda yer alan ülkeler arasında en iddialı sonuçları ortaya koyan ülke konumunda. Öyle ki her evin başucu eğlence kutusu televizyonlar, artık akıllı telefonlar ve bilgisayarlarla rekabet edemez halde. Edelman Türkiye olarak bu sene ilk defa eklenen Türkiye verilerini kamuoyu ile paylaşmaktan son derece mutluyuz” diyor Edelman Türkiye Genel Müdürü Serra Büyükfırat.
 
Araştırmadan elde edilen diğer sonuçlar:
·     Global olarak, araştırmada yer alan katılımcıların %60’ı, eğlenceli içerikler izlerken aynı anda bir ürün satın almak için kişisel başka bir cihazlarını da kullanmak eğilimindeler. Hindistan, %80 oran ile bu trende liderlik ediyor.  
·         Dünya genelinde, araştırmada yer alan katılımcılar eğlence tüketimi tercihleri konusunda, aldıkları “kişisel tavsiyeleri” onları en çok etkileyen faktör olarak gösteriyor (katılımcıların %35’i, gerçek hayattaki arkadaşları ya da aile üyelerine dönüp onlardan tavsiye alma eğilimi sergiliyor). Türkiye’de de durum aynı. İnsanlar, eğlence tüketimi tercihlerinde %28 ile en çok gerçek hayattaki arkadaşları ve aile üyelerinden etkilenirlerken, en az ise %17 ile ünlülerin yönlendirmesinden ve %13 ile de tanıtım etkinliklerindeki önerilerden etkileniyorlar.
·         ABD’de, yeni bir eğlence içeriğini fark etmek konusunda “ilk” olma isteğinin önemi geçen yıla göre daha da artmış görünüyor (2011 yılında %17 olan bu oran, 2013 yılında %39 olarak karşımıza çıkıyor.)


Yorum Yazın