Dosya Yükleniyor. Lütfen Bekleyiniz...Facebook
Twitter
Başa Dön
  • Anasayfa >
  • Bu İletişimciler Davranışın Kodlarını Anlayarak İçerik Üretecek

Bu İletişimciler Davranışın Kodlarını Anlayarak İçerik Üretecek

22 Ağustos 2013 , Perşembe 12:09
Bu İletişimciler Davranışın Kodlarını Anlayarak İçerik Üretecek
Davranış Sağlığı ve Bilimlerine odaklanan ve tematik bir eğitime sahip olan Üsküdar Üniversitesi, yeni kurulan İletişim Fakültesindeki eğitim programları ile iletişim fakülteleri arasında yeni bir ekol olmaya hazırlanıyor.
 
Ülkemizde iletişim fakülteleri bir yandan sayısal olarak artarken diğer yandan da iletişim sektörünün ve diğer bütün sektörlerin nitelikli iletişimci eleman ihtiyacı da artıyor. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Bozkurt, iletişim fakültelerinin her yıl verdiği mezunların donanımı ile bu mezunlara iş verecek konumdaki sektörün, beklentileri arasında çok büyük farkların olduğunu belirterek iletişimde uzmanlığın öğrencilik döneminde belirlenmesinin önemini vurguluyor.
 
İletişim fakültelerinde hala teorik bilgiden ve belli başlı bölümlerden öteye gidilemediğini ifade eden Bozkurt, bu bölümlerden mezun olan gençlerin herhangi bir uzmanlık alanına sahip olmadan sektöre atıldıklarını ve yeterli donanıma sahip olana dek zor koşullarda çalışmak hatta bir alanda uzmanlaşmak için ek kurs ve eğitimlere para ödemek zorunda kaldıklarını belirtiyor. “Günümüzde iletişimi kullanmayan hiçbir sektör sürdürülebilir bir başarı elde edemez” diyen Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Bozkurt sözlerine şöyle devam ediyor: “Gerek kamu gerekse özel sektörde faaliyet gösteren bütün kurum ve kuruluşların, kendi sosyal paydaşları ve hedef kitleleri ile karşılıklı etkileşime dayalı ilişki süreci, hem o sektörlerden hizmet alan tüketiciler hem de kamuoyunun, o sektör ile ilgili bilgilenme ihtiyacı açısından son derece önemlidir. Özellikle, internet ve sosyal medya, bu anlamda bütün kurumlar için inanılmaz imkânlar yaratırken neredeyse bireysel, bire bir iletişim mümkün olmaktadır. Bu süreci yönetecek, geleneksel ve sosyal medyada içerik oluşturacak, bu içeriği en uygun görsel unsurlar ile mesaj haline getirecek iletişim eğitimi almış uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır”.
 
Prof. Dr. İzzet Bozkurt iletişim fakülteleriyle ilgili önemli saptamalarda da bulundu; “Farklı alanlarda faaliyet gösteren pek çok kurum, hedef kitleleri ile etkin iletişim konusunda profesyonel anlamda hizmet almaktadır. Bu hizmetleri üretecek iletişim alanında uzman yetiştirmek için de çok sayıda üniversitede binlerce öğrenci İletişim Fakültelerindeki farklı bölümlerde öğrenim görmektedir. Bu fakültelerden mezun olan ve olacak öğrenciler için çalışma alanı olarak yalnızca medya sektörü ile reklam ve halkla ilişkiler ajanslarını hedef kariyer noktaları olarak sunmak, tüm taraflar için eksik ve yanlış bir yaklaşımın sonucudur.
 
İletişimcilerin, sağlam bir teorik altyapıya, düşünce ve analiz yeteneğine, mesleğinin gerektirdiği pratik tecrübeye ve dahası mesleğini dünyanın herhangi bir yerinde icra edebilmesine imkân sağlayacak yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekir. Çağımızın iletişim fakülteleri, sektörle iç içe olmak ve sektöre akademik birikimi aktarmak; çağdaş ve dünyada okutulan bir programa sahip olmak; öğrencilerine yan dal ve çift ana dal yapma imkânı vererek mesleklerini, ihtiyaç duydukları alanlarla birleştirip kendilerini daha güçlü kılmalarına fırsat vermek mecburiyetindedirler” dedi.
 
Prof. Dr. İzzet Bozkurt Üsküdar İletişim’in eğitim modeli ve hedefleri hakkında şu konulara dikkat çekti: “ İletişimin en başından beri yaptığımız bir tanımın var. O da “algı yönetimi”. Bu kavramı gerek iletişim fakülteleri gerekse iletişim disiplinlerini kullanarak hedef kitlelere ulaşmaya çalışan tüm uzmanlık alanları sık sık kullanır. Fakat algıdan bahsedilirken şimdiye kadar hiç psikolojiden ya da davranış bilimlerinden bahsedilmedi. Bu aslında gözden kaçan önemli bir detay. Davranışa yol açan tüm bilimlerin iletişim eğitiminde yer alması gerekiyor. Artık “nöromarketing” kavramından bahsediyoruz. Üsküdar Üniversitesi davranış bilimlerindeki uzmanlığını yansıtarak iletişim eğitiminde çok yeni bir dönem başlatıyor” dedi.
 
Öte yandan Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi, mezunlarının, Türkiye’deki ve Dünya’daki gelişmeleri algılayabilen entelektüel düzeyde ve üst düzey yönetim, uygulama donanımlarına sahip olmalarını, stratejik kararlar alabilmelerini ve iletişim sektöründe kararların alındığı masalarda yer alarak bu sürece bir iletişim uzmanı olarak katkıda bulunmalarını hedefliyor.
 
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi eğitim süresi 4 yıldır. İlk iki yıl genel bir program ile öğrencilerin, sosyal bilimler alanındaki temel dersler ve yaklaşımlar ile iletişimin temel teorileri,  teknikleri, teknolojileri ve tarihi işlenerek sosyoloji, tarih, felsefe, medya ve iletişim teorileri eğitimi almış ve sosyal bilimlerde belli bir altyapıya sahip olmaları sağlanacaktır.
 
Fakültede üçüncü yıldan itibaren uzmanlaşma olanağı bulacak iletişim adaylarına, yönetsel yetkinliği sağlanacak “TREK” lerden oluşan programlar verilecektir. Her bir trek program için oluşturulan ders gruplarına ek olarak o program ile ilgili sektör işbirliği yapılacaktır.
 
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi, hem medya sektörüne hem de iletişimi araç olarak kullanacak diğer bütün sektörler için içeriğini üretecek mezunları yetiştirecek.  
 
İletişim Fakültesinde bulunacak prog­ramlar;
·         Medya ve İletişim ve Yönetimi Programı
·         Pazarlama İletişimi Programı
·         Dijital Medya İletişimi Programı
 
Bu programlara bağlı alt programlar
·         Sosyal Medya İletişimi Programı
·         Stratejik İletişim Yönetimi Programı
·         Sağlık İletişimi ve Yönetimi Programı
·         Eğitim İletişimi ve Yönetimi Programı
·         Bütünleşik İletişim Yönetimi Programı
·         Görsel İletişim Tasarımı ve Yönelimi Programı


Yorum Yazın